Kultur = odling

Ordet Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär bearbetning, odling.

Kultur har främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.

Ett uppskattat kulturellt uttryck är konst.

Site Footer